Restauratie

Restaureren met kennis van zaken

“ArteZ heeft de restauratie know-how in huis voor uw project.”

ArteZ heeft de know-how in huis om al uw restauratieprojecten met vakkennis en hoge kwaliteit uit te voeren.

Zowel binnen-en buitenrestauratie van waardevolle en/of beschermde historische gebouwen als kunstvoorwerpen behoren tot de mogelijkheden. Tijdens de uitvoering zal ArteZ steeds voorrang geven aan het consolideren en conserveren, vooraleer over te stappen naar het reconstrueren.

ArteZ hecht hierbij ook veel belang aan een goede samenwerking en overleg met de opdrachtgever, architect, agentschap onroerend erfgoed en de betrokken ambachtslieden en restaurateurs.

Nazorg, onderhoud en beperkte opdrachten

Een waardevol historisch gebouw vraagt ook een continue opvolging en onderhoud om het oplopen van toekomstige kosten te beperken.

Periodiek onderhoud na restauratie kan u aan ArteZ toevertrouwen. Dit kan gaan van het oplossen van de opmerkingen uit bijvoorbeeld de verslagen van Monumentenwacht tot het uitvoeren van onderhoudswerken, waarvoor een intervalperiode aangewezen is.

Buiten totale restauratieprojecten kan u ook op ArteZ beroep doen voor de uitvoering van beperkte restauratieopdrachten, consolidaties of herstellingen, evenals het opmaken van offertes en uitvoeren van herstellingen in het kader van verzekeringsdossiers.

Herbestemmingsprojecten

Waardevolle  historische en industriële gebouwen krijgen hoe langer hoe meer ook een herbestemming, vaak ook in gecombineerde projectontwikkelingen.

Door de ervaring in zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie is ArteZ ook een betrouwbare partner om deze projecten succesvol te realiseren.

Restauratieplatvorm

ArteZ is steeds op zoek naar partners die ook een passie voor restauratie hebben om samen in teamverband projecten te realiseren volgens de regel der kunst.

Wij willen zo ook zelfstandige ambachtslieden en restaurateurs de mogelijkheden geven om mee te werken aan kleine en grote restauratieprojecten.

Wij garanderen hierbij steeds dat we jullie als volwaardige partner zullen zien en onderlinge afspraken correct naleven, zodat een toekomstige of langdurige samenwerking steeds mogelijk blijft.

Heeft u interesse in een eventuele latere samenwerking of wilt u uw activiteiten eens toelichten aan ons dan kan u hiervoor steeds met ons contact opnemen.

Meer informatie over restauratie

ArteZ BV
Algemene bouwonderneming
Meerdorp 29a
2321 Hoogstraten
Tel: +32 (0) 3 297 78 97
E-mail: info@artezbouw.be
BTW: BE0809.919.415

Op de kaart

Over ARTEZ

ArteZ is een algemene bouw- en coördinatieonderneming met ruime technische ervaring in nieuwbouw, renovatie en restauratie.